Materijalizacija teksture prostora

Wall2Floor

WALL2FLOOR-MINERALNI SISTEM ZA DEKORACIJU ZIDA I PODA, BEZ SPOJA

WALL2FLOOR je sistem od pet komponenti. To je mineralni sistem sa "natur beton" efektom. Koristi se za dekoraciju zidova i podova. Sistem omogućava različita dekorativna rešenja primenom istog materijala, ali promenljivim načinom izvodjenja. Odlika ovog sistema materijala jeste dobijanje površine na kojoj je aplikacija i bez spojeva. Aplikacija se izvodi na podu, kao i na zidu ili, uzajamno.

WALL2FLOOR  Sistem se sastoji od komponenti:

U slučaju da je podloga :

A neravna cementna, betonska košuljica
B Pouzdana , ravna i suva cementna betonska košuljica
C kremičke pločice

A(Korak 1a) EASYFLAT - Izliti Samolivu masu na predhodno očišćenu i usisanu površinu ( Minimalno sušenje u zavisnosti od debljine 3 do 10 dana )  ;
B(Korak 1b ) DECOFIX,NOVAPRIMER - Naneti visoko penetrirajuću podlogu sa valjkom na predhodno očišćenu i usisanu površinu ( Minimalno sušenje 6-8 sati )
C(Korak 1c ) ATHENA  - Visokovezujuca kvarcna podloga za ne upijajuće površine, nanošenje sa valjkom ili četkom ( Minimalno sušenje 8 sati )

(Korak 2-4 ) WALL2FLOOR RASAL- Mikrocementna  fina masa u prahu  visoke tvrdoće za pripremu površina poda , materijal nanositi u 1 do 3 sloja u zavisnosti od specifičnsti objekta. Savetuje se ugradnja fasadne mrežice u prvi sloj kako bi se izbegla mogućnost pukotina na objektima gde postoji mogućnost mikro pomeranja, samim tim i pucanja podne površine.

 
(Korak 3-4) WALL2FLOOR TOP COAT / TOP COAT FINE- Dvokomponentna masa visoke trdoce za poravnjanje  i dekoraciju horizontalnih površina, mogućnost toniranja u širok spektar nijansi, materijal nanositi u 1 do 2 sloja ( Minimalan interval sušenja 12 sati )


(Korak 5-6) WALL2FLOOR EPOXY PRIMER -Visoko penetrirajući dvo komponentni epoxidni prajmer na vodenoj bazi , nanositi četkom ili valjkom ( Minimalano vreme sušenja 4 sata )


(Korak 7-15) WALL2FLOOR CLEAR FINISH - poliuretanska akrilna rezina za zaštitu od habanja, na bazi vode. Materijal nanositi u 2 do 3 sloja sa finim valjkom za lakiranje, ( Minimalno vreme sušenja izmedju slojeva je 5 sati, konačno suvo stanje nakon 3 dana od nanošenja laka )